Onze huisregels

 1. Toegang uitsluitend voor personen boven de leeftijd van 18 jaar en enkel op vertoon    van een geldig en leesbaar legitimatiebewijs.
 2. Verkoop en bezit van meer dan 5 gram softdrugs per persoon, is niet toegestaan.
 3. Bezit van of handel in, harddrugs en alcohol, is niet toegestaan.
 4. Bezit van of handel in gestolen goederen of wapens etc, is niet toe gestaan. Bij constatering zal politie ingeschakeld worden. Ook andere vormen van handel of commerciële activiteiten in of rondom de winkel zijn niet toe gestaan tenzij met expliciete toestemming van de rechthebbende.
 5. Doorverkoop van softdrugs aan minderjarigen, is niet toe gestaan.
 6. Roken van tabak in de winkel, is niet toe gestaan.
 7. Elke vorm van ongewenst gedrag zoals agressie, hinderlijk of aanstootgevend gedrag, enige vorm van discriminatie ten aanzien van cultuur, ras, seksuele geaardheid of vormen van geweld en agressie alsmede belediging en bedreiging, is pertinent niet toe gestaan.
 8. Het is niet toe gestaan enige vorm van overlast te veroorzaken in de winkel, voor het pand en in de directe omgeving van het pand.
 9. Bezoekers kan verzocht worden de inhoud van tassen en/of broek(zakken) te tonen. Bij weigering zal de toegang ontzegt worden en mogelijk politie ingeschakeld worden.
 10. Personen in kennelijke staat van dronkenschap of van wie het vermoeden bestaat dat zij onder invloed zijn van harddrugs, kan de toegang of verder verblijf in de winkel worden ontzegd.
 11. Geen toegang aan personen met ontblote bovenlijven en/of personen zonder schoenen/slippers. Motorclub lidmaatschap kleding is tevens niet toegestaan.
 12. Geen toegang aan grote groepen personen tegelijk. De hoeveelheid hiervan is ter beoordeling van de beveiliging en de beheerder van de coffeeshop.
 13. Consumptie verplicht.
 14. Personeel en beveiliging hebben altijd de bevoegdheid, na redelijke afwegingen, iemand te verzoeken het pand te verlaten.
 15. Coffeeshop maakt gebruik van camerabewaking. Personen die de coffeeshop betreden stemmen ermee in dat beelden ter beschikking gesteld kunnen worden aan derden.
 16. Personen die de winkel betreden, dienen dit op dusdanige wijze te doen dat gezichtsherkenning en/of identificatiekan plaats vinden.
 17. Het ie niet toegestaan, om zonder expliciete toestemming van de rechthebbende, video opnamen en/of foto’s te maken in de winkel.
 18. Honden of andere dieren kunnen niet binnen gehouden worden in het voor publiek toegankelijke gedeelte van het pand.
 19. Personeel van de coffeeshop kan ten allen tijden besluiten geen softdrugs te verkopen aan iemand, met inachtneming van regels mbt discriminatie.
 20. Klachten en onenigheden worden door ons personeel opgelost. Aanwijzingen van personeel Groene Gaper en beveiliging, dienen ten allen tijden te worden opgevolgd.
 21. De coffeeshop is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of schade aan kleding of persoonlijke eigendommen.
 22. Bij overtreding van 1 van bovenstaande regels kan de toegang ontzegd worden voor een bepaalde periode. Ook is het mogelijk dat de toegang permanent ontzegd wordt bij herhaling van het overtreden van bovengenoemde huisregels en kan bij constatering van strafbare feiten politie ingeschakeld worden.